I forbindelse med den nye lovgivning om medicinsk cannabis, ændrer betingelserne sig også for dyrkning af cannabis i Danmark. I udgangspunktet var udspillet fra regeringen, at man skulle importere cannabis til forsøgsordningen, men i stedet endte det med, at man nu kan udstede tilladelser til, at man kan dyrke cannabis til medicinsk salg og behandling i Danmark.

En god nyhed for patienter

Patienter med bestemte sygdomme eller følger af kræft kan få recepter på cannabismedicin hos en læge, som vurderer, at det er relevant for patienten. I mange tilfælde laver man en recept på medicinsk cannabis, når patienter har prøvet mange andre medikamenter, der ikke har haft virkning. 

Derfor er det en god nyhed for patienter med smerter eller gener, at muligheden for cannabispræparater også eksisterer, da nogle MS-patienter og personer med rygmarvsskade har oplevet positiv virkning af behandling med cannabis.

Er du en af de uheldige, der ikke kan få medicinsk cannabis ved lægen, kan et alternativ være at købe cannabisolie på nettet. Det er fuldt lovligt at købe til eget forbrug, så længe det ikke indeholder det euforiserende stof THC i større mængder. Du kan blandt andet købe cannabisolie hos det danske firma Nordic Oil.

Hvorfor ikke bare importere cannabis?

Der er en række fordele, der gør, at Lægemiddelstyrelsen kan udstede tilladelser til virksomheder og privatpersoner, som giver en dybdegående og fornuftig forklaring på, hvordan man vil dyrke cannabis. 

Det’ dansk, det’ dejligt

Et af de væsentligste argumenter for at dyrke cannabis Danmark er, at dansk produktion er med til at sikre høj kvalitet på produkterne. Samtidig sikrer man også, at cannabisen ikke tilføres sprøjtning under dyrkning eller tilsætningsstoffer under produktion. Lægemiddelstyrelsen foretager nemlig streng kontrol af produktionen, der gør, at man har kontrol på, hvad der sker under forarbejdning.

Kontrol over procenten

I forlængelse af fordelen ved at producere cannabis i Danmark, er det en fordel ikke at importere, fordi man har 100 % kontrol over de forskellige procenter af indholdsstoffer, som findes i produkterne. Når man importerer, kan man kun stole på de udenlandske myndigheders kontrol af fremstillingen, men ved at flytte produktionen til Danmark kan man sætte nationale standarder.

Flere arbejdspladser

Et tredje og mere indirekte argument, som taler for at have dyrkningen af cannabis i Danmark, er at det er med til at fremme Danmark som et udviklingscentrum for cannabisproduktion. Det er i hvert fald flere politikeres udspil. Samtidig vil det være med til at bakke op om ønsket om at skabe flere arbejdspladser i Danmark, da man vil få brug for flere hænder til at passe cannabisen og udvinde olie og andre medikamenter efterfølgende.