Med den nye forsøgsordning i forbindelse med medicinsk cannabis, kan forvirring og spørgsmål let opstå. Det er en kompliceret sag, der involverer forskellige parter, og derfor kan spørgsmålet om, om man selv må dyrke medicinsk cannabis opstå. 

Dyrk cannabis som privatperson eller virksomhed

Forsøgsordningen, som den danske regering har sat i værk fra den første juli 2018, giver apoteker og virksomheder muligheden for at dyrke og sælge cannabis til produktion af cannabisprodukter til medicinsk behandling. Ifølge Lægemiddelstyrelsen kan man søge om tilladelse til at dyrke medicinsk cannabis og derefter blive godkendt.

For at svare på spørgsmålet ‘må man selv dyrke medicinsk cannabis’, kræver det først, at man definerer hvad ‘selv’ består i. Betyder det, om man egenhændigtkan søge om at dyrke cannabis, er svaret ja. Dette vil sige, at man som ansat i en virksomhed egenhændigtkan ansøge om at dyrke medicinsk cannabis.

Betyder spørgsmålet, at man ønsker svar på, om man som privatpersonkan dyrke medicinsk cannabis, er svaret måske. Man kan på lige fod med milliard-virksomheder ansøge om at blive godkendt til dyrkning af cannabis hos Lægemiddelstyrelsen, og der findes eksempler på, at privatpersoner er blevet godkendt netop til det.

Men én ting er dog sikkert, og det er, at du ikke må dyrke medicinsk cannabis til eget forbrug. 

Hvilke typer af medicinsk cannabis findes der?

Der findes mange typer medicinsk cannabis. En af de mest gængse typer er den populære cannabisolie. Medicinsk cannabis er nemlig en samlet betegnelse for mange forskellige produkter, som på den ene eller anden måde indgår i et form for behandlingsforløb. 

Magistrelt udviklet medicinsk cannabis

Magistrelt udviklet medicinsk cannabis er cannabisprodukter, som lægen efterspørger af apoteket, som derefter fremstiller produkter specifikt til en bestemt patient. Disse produkter er ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen, men det er lovligt.

Godkendte medicinske cannabisprodukter i Danmark

I Danmark findes blandt andet ét lovligt cannabisprodukt, Sativex, som lægen kan udskrive til en patient, man mener det vil gavne. Ofte vil dette dreje sig om cannabisprodukter til sklerosepatienter eller patienter med kræft.

Medicinske cannabisprodukter, der ikke er godkendt i Danmark

Lægen kan også udskrive cannabisprodukter, der ikke er godkendte i Danmark. Her henter man en godkendelse, men det kan fint lade sig gøre. Der findes nemlig mange andre steder i verden, hvor der er flere og andre cannabisprodukter, som er godkendt af myndighederne.

Medicinsk cannabis på det ulovlige marked

Sluttelig er der medicinsk cannabis, som er købt på det ulovlige marked. Dette er ikke lovligt og kan også være farligt, da man ikke kender til de præcise indholdsstoffer. Her dækker betegnelsen ‘medicinsk cannabis’ over den behandling, man selvstændigt og uden om en læge foretager. 

Der er dog mulighed for at købe CBD-olie på nettet helt lovligt. Her er der tale om en cannabisolie uden nogen euforiserende virkning, og derfor er det lovligt for dig at købe og bruge til eget forbrug. Denne slags cannabisolie kan du blandt andet købe hos Nordic Oil.