Gigt er den mest udbredte kroniske sygdom herhjemme. Over 700.000 lever med denne til hverdag, svarende til hver 8. person. Der findes i dag forskellige behandlingsformer, som kan dæmpe for smerterne, men effekten af disse opleves individuelt. Dog har flere gigtramte indenfor de senere år gjort brug af cannabisolie til behandling af gigt – og her har resultaterne været overvejende positive. 

Gigt – en sygdom med over 200 diagnoser 

Gigt dækker over en lang række forskellige sygdomme, som rammer kroppens bevægeapparat, altså vores muskler, knogler og led. Symptomerne på gigt er kroniske smerter, ømhed og stivhed i ens led ved hænder, håndled, fødder og/eller ryg. 

Den seneste opgørelse fra Gigtforeningen viser, at mere end 700.000 danskere lever med en af de mere end 200 forskellige diagnoser for gigt. Her er slidgigt den mest udbredte form for gigt, hvor statistikkerne viser, at hver anden person over 40 år har denne diagnose. For aldersgruppen +60 år formodes det, at alle har slidgigt i et eller flere led i kroppen. 

Behandling af gigtsygdomme 

Idet gigt er en kronisk sygdom, kan denne ikke helbredes igen, når først man har fået den. Men med den rette behandling er det muligt at dæmpe for smerterne, og derved hjælpe med at få en normal hverdag til at fungere uden nogle mærkbare gener. Samtidig kan behandlingen holde sygdommen i ro og sørge for, at denne ikke forværres. 

I dag behandles gigtsygdomme, alt efter den enkelte diagnose og omfanget af denne, gennem medicinske lægemidler og træning, ofte ved en fysioterapeut. Der findes mange forskellige typer af gigtmedicin, målrettet den enkelte diagnose. Medicinen har både til formål at lindre smerterne og reducere eventuel ledbetændelse. Dertil er daglig motion også en vigtig del af behandlingen, da det er med til at styrke ens bevægeapparat. 

Ovennævnte behandlingsformer er almen kendte, men særligt virkningen af lægemidlerne varierer fra person til person. Ikke alle oplever den samme virkning – og nogle slet ingen, mens andre må opgive grundet forskellige bivirkninger. Men for de personer er der nyt håb. 

Cannabisolie – et nyt middel mod gigtsygdomme 

Cannabisolie er et lægemiddel, som i det seneste årti har vakt stor opmærksomhed blandt sundhedsvæsenet, ikke blot i Danmark men flere steder i verden. Flere gigtramte har anvendt cannabisolie i et forsøg på at behandle sygdommen – og oplevet gode resultater. Du kan bl.a. læse Tina Kjersgaard Ulriksens historie på www.gigtforeningen.dk, hvor hun fik glæden ved livet tilbage gennem brug af medicinsk cannabis. 

Lyder det som noget for dig? Så besøg www.nordicoil.dk, hvor du finder et sortiment af CBD-olie. Dette kan du købe lovligt og uden recept fra lægen. 

Hvordan virker cannabisolie? 

Der har i lang tid været forskellige teorier omkring cannabisolie, dens virkning, og hvor den kommer fra. Men nu er der efterhånden bred enighed om, at cannabisolien, grundet dens indhold af cannabinoidet CBD (cannabidiol), tager kontrollen over kroppens immunrespons og derved hindrer produktionen af inflammatoriske stoffer. Dertil har cannabisolien også en række antiinflammatoriske egenskaber, hvilket gør det i stand til at virke smertelindrende, mens den samtidig behandler selve årsagen til smerten. CBD interagerer med vores signaler til hjernen, hvorfor man ved indtag kan ændre måden, hvorpå man opfatter smerte. 

Hvad er fordelene ved cannabisolie?

Medicinsk cannabis indeholder forskellige stoffer, bl.a. CBD, som vores krop har stor gavn af. Derfor anvendes det i dag i større og større omfang som lægemiddel. Forskere og læger er i dag enige om, at cannabisolie kan:

  • Nedbringe smerter
  • Reducere inflammation
  • Forbedre ens mobilitet
  • Give øget appetit og søvnkvalitet
  • Reducere indtagelsen af andre lægemidler 

Grundet de ovennævnte faktorer kan cannabisolie med fordel anvendes som et lægemiddel til behandling af gigt. Og selvom cannabisolie ikke er nogen mirakelkur, som kan helbrede gigt, så kan den hjælpe mange personer til en bedre hverdag. Det er dog vigtigt ikke at erstatte andre behandlingsformer med cannabisolie. Den skal i stedet ses som et alternativ til anden smertestillende medicin, men stadig kombineres på lige fod med den specifikke gigtmedicin, daglig motion og en varieret kost.